ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11-15

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
             1         
2      3                  
                    
                    
4               5         
                    
6                      
                    
                    
 7                     
                    
                    
 8    9                   
                    
                    
   10                   
                    
  11