ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6-10

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1      2      3        
              
  4              
      5          
              
6          7        
              
       8         
              
      9          
              
              
10