ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-5

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
  1               
2                 
               
               
 3           4       
               
  5               
               
    6      7         
               
               
       8