ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Άσκηση αντιστοίχησης

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".