Να βάλεις τις συλλαβές στη σωστή σειρά για να μάθεις τι αγόρασε η μαμά της Καίτης από τη λαϊκή αγορά.

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος". Για να γράψεις τις λέξεις πάτησε με το ποντίκι πάνω στα γράμματα που δίνονται στο κάτω μέρος.
Χθες η μαμά της Καίτης πήγε στη λαϊκή αγορά και αγόρασε (τες-πα-τά) (μά-ντο-τες) και (α-δια-χλά) .
Επίσης, πήρε (κια-νά-σπα) , (σέ-νο-λι) και (ρού-μα-λια) .