Εκπαιδευτικά σενάρια - Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Παναγίας

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Εκπαιδευτικά σενάρια

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Εκπαιδευτικά Σενάρια

Τα Εκπαιδευτικά Σενάρια περιγράφουν το σύνολο των διδακτικών καταστάσεων και των χρησιμοποιούμενων εργαλείων  για δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ. Τα σενάρια περιέχουν οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται, τα απαιτούμενα υλικά υλοποίησής του, φύλλα δραστηριοτήτων για τους μαθητές και ενδεχομένως άλλο υλικό(αρχεία λογισμικών, κλπ.). Ένα εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται συνεπώς από μια σειρά διδακτικών δραστηριοτήτων.
Πηγή: Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κ.Σ.Ε. από το ΙΤΥ

Έτοιμα σενάρια από τους δασκάλους του σχολείου μας

Τήξη -μετατροπή στερεών σωμάτων σε υγρά (Σενάριο) Γιάννης Κίκας
Για τη Φυσική Ε΄ τάξης με τα λογισμικά ΣΕΠ και
Hot potatoes

Νομοί και πρωτεύουσες Πελοποννήσου
(Δραστηριότητα) Γιάννης Κίκας.
Για τη Γεωγραφία Δ΄ & Ε΄ τάξεων με το λογισμικό Γεωγραφία Α΄ &  Β΄ Γυμνασίου.

Χρησιμοποιώ σωστά το νερό
(Δραστηριότητα) Αθανασοπούλου Κατερίνα -  Μπίνιου Βαγγελιώ
Για τα Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης με τα λογισμικά Word και Excel

Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου
(Δραστηριότητα) Αθανασοπούλου Κατερίνα -  Κίκας Γιάννης
Για τη Γλώσσα Δ΄τάξης με τα λογισμικά Google Earth και διαδίκτυο

Προϊόντα που παράγουν
(Δραστηριότητα) Αθανασοπούλου Κατερίνα -  Κίκας Γιάννης
Για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης με το λογισμικό kidspiration

Οικοσυστήματα -Έμβια και Άβια
(Δραστηριότητα) Αθανασοπούλου Κατερίνα
Για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης με το λογισμικό kidspiration

Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα
(Δραστηριότητα) Αθανασοπούλου Κατερίνα- Κίκας Γιάννης
Για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης με το λογισμικό kidspiration     

Το Κυκλοφορικό Σύστημα
- Παπαευαγγέλου Γιάννης
Για την ΣΤ΄ Δημοτικού, με τα λογισμικά "Φυσικά Ε΄& ΣΤ΄"   του Π.Ι. και  HotPotatoes.

Διαστολή Στερεών
- Κλητσινίκος Δημήτρης
Για την Ε΄ Δημοτικού, με τα λογισμικά "Φυσικά Ε΄& ΣΤ΄"  του Π.Ι. και  HotPotatoes

Τα Μέσα Μεταφοράς
 Κίκας Γιάννης -Αυγολούπη Σμαρώ
Για το νηπιαγωγείο και τις μικρές τάξεις του δημοτικού, με το λογισμικό kidspiration

Τήξη του Νερού
-Παπασαραφιανός Θανάσης
Για την Ε΄ Δημοτικού, με το λογισμικό ΣΕΠ

Πήξη του Νερού
- Ζαχαράκης Θανάσης
Για την Ε΄ Δημοτικού, με το λογισμικό ΣΕΠ

Ισοδύναμα Κλάσματα
- Τσιανακά Πηγή
Για την Ε΄ Δημοτικού, με το λογισμικό "Μαθηματικά Ε΄& ΣΤ΄" του Π.Ι.

Τα Οστά
- Πασχάλης Κώστας
Για την Δ΄ Δημοτικού, με το λογισμικό "Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος"

Ανατομία του αυτιού
-Κίκας Γιάννης
Για την Ε΄ Δημοτικού με το λογισμικό inspiration

Σημείωση: Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν στα σενάρια μπορείτε να τα βρείτε  στην κατηγορία Λογισμικά-Βιβλία

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές .
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού